Lietošanas noteikumi

SIA Eli Pet Products, reģistrācijas Nr. 44103138199, adrese: Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 7 - 14, LV-2114, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

Šo vietni pārvalda Eli Pet Products SIA. Visā vietnē termini “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz Eli Pet Products SIA. Eli Pet Products SIA piedāvā šo vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami šajā vietnē Jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka piekrītat visiem norādītajiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem.

Pakalpojuma noteikumi attiecas arī uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas var tikt pievienoti veikalam. Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumu jaunāko versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, ievietojot atjauninājumus un / vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt, vai šajā lapā nav izmaiņu. Jūsu turpmākā tīmekļa vietnes izmantošana vai piekļuve tai pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē šo izmaiņu pieņemšanu.

Mūsu veikals atrodas vietnē Shopify Inc. Viņi mums nodrošina tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums pārdot savus produktus un pakalpojumus jums.

 1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

 1. Pirkumu veikšana

Piekrītot šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs un esat mums devis savu piekrišanu, ja kāds no Jūs mājsaimniecības nepilngadīgajiem izmanto šo vietni.  

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, Jūs nevarat pārkāpt likumus savā valstī (ieskaitot autortiesību likumus, bet ne tikai tos).

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas pie produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

 1. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

Pievienojiet tās maksājumu metodes, kuras izmantos Jūsu internetveikals:

 • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
 • Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
 • Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
 • Visa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

 1. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz sekojošām valstīm: Latvija, Igaunija, Lietuva. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: DPD, Omniva un Latvijas pasts. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 2-10 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

 1. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Ja preces iepakojums nav atvērs un iepakojums vai saturs nav bojāts vai kā savādāk padarīts nelietojams. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāraksta pretenzija e-pasta adresi info@eli.pet 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

 1. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 14 dienu laikā laikā pēc tās saņemšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz info@eli.pet

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .

Ja preces nav iespējams nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 14 dienu laikā.

 1. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā personas datus saskaņā ar privātuma politiku - https://www.eli.pet/pages/privacy-policy

 1. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

 1. Atbildības ierobežojums

Mēs neapstiprinām un negarantējam, ka mūsu pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, vai bez kļūdām.

Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai jebkurā laikā atcelt pakalpojumu, bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jūs nepārprotami piekrītat, ka tikai jūs riskējat izmantot pakalpojumu vai nespējat to izmantot. Pakalpojums un visi ar pakalpojuma palīdzību jums piegādātie produkti un pakalpojumi (izņemot gadījumus, kad mēs to skaidri norādījām) tiek nodrošināti “tādi kā ir” un “pēc iespējas” jūsu lietošanai bez jebkādas tiešas vai nepastarpinātas pārstāvības, garantijas vai nosacījumiem. 

Nekādā gadījumā Eli Pet Products SIA, mūsu darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, interni, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, prasījumiem vai tiešiem, netiešiem, nejaušiem, sodiem, jebkāda veida zaudējumi, tostarp bez ierobežojumiem zaudētā peļņa, zaudētie ieņēmumi, zaudētie ietaupījumi, datu zudums, aizstāšanas izmaksas vai jebkuri līdzīgi zaudējumi neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar līgumu, kas rodas no jebkura pakalpojuma vai jebkura produkta, kas iegādāts, izmantojot pakalpojumu, izmantošanas vai jebkuras citas pretenzijas, kas jebkādā veidā ir saistītas ar jūsu pakalpojuma vai jebkura produkta lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā vai jebkāda veida zaudējumi vai bojājumi, kas radušies pakalpojuma vai jebkura satura (vai produkta) izmantošanas rezultātā, kas ievietots, pārsūtīts vai citādi padarīts pieejams ar pakalpojuma starpniecību, pat ja tiek ieteikts par to iespēju. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas neatļauj izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiks ierobežota maksimāli likumā atļautajā apjomā.

latviešu